Kompetens Kvalité Säkerhet

Spies Hecker

– helt enkelt närmare

Spies Hecker är en av världens ledande leverantörer av reparationslacker till bilar, lack till tunga fordon och industrilacker.

Företaget började utveckla lacker 1882 och redan från starten blev Spies Hecker känd för sina kvalitetsprodukter. I dag med mer än 100 års erfarenhet är Spies Hecker en av de främsta på området och betraktas som normgivande när det gäller billackering.
I Sverige har Spies Hecker en god och långvarig relation med sina kunder och med bilbranschen i övrigt.
 
Det är framförallt våra revolutionerade lacksystem och vår personliga service som har gjort oss till vad vi är i dag, en global leverantör med mer än 160 000 nöjda kunder i mer än 55 länder över hela världen.

Spies Heckers produkter hjälper dig till framgång

Varje dag ställs du inför nya krav när det gäller att visa dina kunder ett förstklassigt lackeringsresultat. Du vet att resultaten du uppnår bara kan bli så goda som den lackteknologi du använder.
 
Det är vårt jobb att säkra att du är fullt rustad för framgång. Med mer än 125 års erfarenhet och know-how har Spies Hecker utvecklat, prövat och testat lösningar på alla områden inom billackering. Lösningar som gör det enkelt för dig att anpassa dig till marknadens stadigt ökade krav så att du får ett försprång till dina konkurrenter.
 
”Vi söker ständigt nya sätt som kan hjälpa dig att spara både applicerings- och torktider såväl som material…..” 

Miljömedvetenhet spelar i detta sammanhang en viktig roll i våra aktiviteter. Därför lägger vi ned mycket arbete på att reducera lösningsmedelsinnehållet i våra lackprodukter. Både för att ersätta lösningsmedel med vatten och för att öka torrhalten i produkterna.

Spies Hecker